Att bygga upp en trädgård

  • Planteringar
  • Gräsmatta på rulle eller sådd
  • Murar
  • Stenläggningar

Arbetena görs antingen på ackord eller på timpenning. Vid arbete på timpenning ges en prisoffert.

Att förnya en gammal gård

Då man förnyar en gammal gård börjar man med att göra upp en åtgärdsplan där man tar i beaktande den befintliga växtligheten. Med hjälp av en åtgärdsplan kan man indela arbetet i perioder på t.ex. flera år.

Då man bygger upp en trädgård, bygger upp en ny gård eller förnyar en gammal trädgård måste man ta i beaktande miljön, de befintliga byggnaderna och den övriga växligheten. Det nya måste harmoniskt smälta in i omgivningen och man måste visa hänsyn till det gamla.