Gårdsplanering

Planen görs enligt beställarens och användarnas behov. Arbetet kan gälla konsultering på tomten eller en helhetsplan.

Planering

1) Mötet, där kundens önskningar framförs, bl.a. hur gården används, nödvändiga gångbanor samt hur mycket man är beredd att själv sköta gården och de ekonomiska begränsningar som möjligen finns.

2) Den första planen, som gjorts enligt diskussionerna, där tomten är grupperad i olika delar, gångbanorna, planteringarna och en grov skiss på terrängens utforming. Kunden har ännu möjlighet att göra ändringar.

3) Den färdiga planen, som innehåller en lista på växterna, en arbetsbeskrivning, möjliga detaljritningar samt en arbetsritning. Planen fås i en mapp i storlek A4 som också innehåller en elektronisk version.

 

suunnittelu3