Skötsel

  • Gräsklippning, trimning
  • Ansning av buskar och fruktträd
  • Grundförbättringar av planterade områden

kirsipuussa