Viherrakentaminen

  • Istutukset
  • Siirto- ja kylvönurmet
  • Muurit
  • Kiveykset

Työt tehdään joko urakalla tai tuntiveloituksena. Tuntitöissä annetaan hinta-arvio.

Vanhojen pihojen kunnostaminen

Vanhan pihan kunnostus aloitetaan kunnostussuunnitelmalla jossa otetaan huomioon olemassa oleva kasvillisuus. Kunnostussuunnitelman avulla työt voidaan jaksottaa esim. useammalle vuodelle.

Viherrakentamisessa, uuden pihan rakentamisessa tai vanhan pihan korjaamisessa on otettava huomioon ympäristö, olemassa olevat rakennukset ja muu kasvillisuus. Uuden on sulauduttava harmonisesti ympäristöönsä ja vanhaa on kunnioitettava.

tilaajavastuu-kirsinpiha
Viherpalvelu Kirsinpiha kuuluu Luotettava Kumppani -ohjelmaan, jonka avulla asiakas/tilaaja voi vaivattomasti tarkistaa, ovatko yrityksen tiedot ajantasalla tilaajavastuulain mukaisesti. Lisätietoja: www.tilaajavastuu.fi

kukkaperhonen